Które piwo jest moje?

Dziś nauczymy się, jak po japońsku pytać „który”.

KO-SO-A-DO

Należy tu wspomnieć o czymś, co pewnie i tak zauważysz, a mianowicie o wzorze „ko-so-a-do”. Są to zbiory 4 słów, które zaczynają się wspomnianymi sylabami, a kończą wspólnym dla grupy „rdzeniem”. Trzy pierwsze są wskazujące, ostatni – pytający do nich. Znasz już kore, sore, are. Jaki będzie pytający do nich? DORE! Skoro tamte znaczą „ten, tamten” to dore znaczy „który”.

kore これ
sore それ
are あれ
dore どれ

Dore używamy, gdy mamy trzy lub więcej, ale ograniczoną liczbę konkretnych przedmiotów. Zbiór, z którego wybieramy powinien być określony. Np. tytułowa sytuacja: impreza, kilka piw na stole i zapomnieliśmy, które jest nasze (w przykładach używam również katakany – może szybciej nauczymy się przynajmniej odróżniać oba sylabariusze).

わたし どれ ですか
Watashi no biiru wa dore desu ka.
Które jest moje piwo? (a mniej dosłownie: Które piwo jest moje?)

Odpowiadamy, wskazując (palcem):

(あなた ) これ です
(Anata no biiru wa) kore desu.
(Twoje piwo jest) to.

Nawet w krótkiej formie nie wystarczy odpowiedzieć kore, trzeba dodać desu. Nie zapominaj o tym słówku.

Sytuacja numer 2: po przyjęciu w domu oddajemy gościom buty schowane do szafki…

あなた くつ どれ ですか
Anata no kutsu wa dore desu ka.
Które są twoje buty?

Grzeczniej proszę!

Znamy także grzeczną formę zaimków wskazujących samodzielnych (kochira…). Zaimkiem pytającym będzie… dochira!

kochira こちら
sochira そちら
achira あちら
dochira どちら

Dochira jest bardzo uniwersalnym słówkiem. Można je stosować, gdy mamy tylko dwa przedmioty do wyboru, lub nieograniczoną ilość. Może być również grzeczną formą dore i paru innych zaimków.

Podobny, choć okrojony, wzór widać również w przypadku kare – dare (on – kto).

kare かれ
dare だれ


Ta rzecz

Mamy także zaimki wskazujące niesamodzielne, po których powinien wystąpić rzeczownik:

kono この
sono その
ano あの
dono どの

あなた どの ですか
(わたし ) その です

–  Anata no nooto wa dono nooto desu ka.
– (Watashi no nooto wa) sono nooto desu.

– Twój zeszyt który jest?
– (Mój jest) ten zeszyt.

Pytania, gdzie zaimek pytający występuje w obrębie podmiotu (przed partykułą wa) zostawimy na inną okazję – na razie ich nie używaj.

Gdzie?

I jeszcze jeden zestaw:

koko ここ
soko そこ
asoko そこ
doko どこ

Słówka te znaczą odpowiednio „tutaj”, „tam”, „tam dalej” i „gdzie”. Uwaga na nieregularność asoko.

Zanim podam przykłady, poznamy trzy nowe rzeczowniki.

かいしゃ kaisha – firma

がっこう gakkou – szkoła

だいがく daigaku – uczelnia

Zapewne wiesz, jak bardzo Japończycy są przywiązani do własnej pracy. Przedstawiając się, często po nazwisku podają swoją firmę i stanowisko. Kaisha to ważne słowo oznaczające właśnie firmę. Mogę tylko zgadywać, w jakim jesteś wieku, ale na pewno jedno z powyższych słów będzie dla Ciebie w tym sensie istotne 🙂

わたし けいたい どこ ですか
(あなた けいたい ) そこ です

– Watashi no keitai wa doko desu ka.
– (Anata no keitai wa) soko desu.

– Gdzie jest moja komórka?
– Tam jest (twoja komórka).

あなた かいしゃ どこ ですか
(わたし かいしゃ ) そこ です

– Anata no kaisha wa doko desu ka.
– (Watashi no kaisha wa) soko desu.

– Gdzie jest twoja firma?
– Tam jest (moja firma).

Ważne! Na pytanie zawierające doko (bez partykuły) oraz desu możemy odpowiedzieć wyłącznie koko, soko, asoko (wskazując) lub nazwą odpowiadającej rzeczy (przykład niżej). Nie możemy natomiast odpowiedzieć opisując lokalizację, np. „w torbie pod stołem”. Wówczas stosujemy czasowniki i pewne partykuły, o których będzie mowa w następnych rozdziałach. Pytanie Anata no kaisha wa doko desu ka znaczy bardziej „Czym jest twoja firma”/”Co jest twoją firmą” niż „Gdzie…”. Można odpowiedzieć w razie potrzeby koko, soko, jednak zamiast asoko lepiej użyć nazwy, jeśli tylko można. Na pytania o miejsce odpowiadamy koko, jeśli razem z pytającym jesteśmy właśnie w tym miejscu.

あなた かいしゃ どこ ですか
(わたし かいしゃ ) ビエドロンカ です

– Anata no kaisha wa doko desu ka.
– (Watashi no kaisha wa) Biedoronka desu.

– Co jest twoją firmą?
– „Biedronka” (jest moją firmą).

あなた がっこう どこ ですか。
– (わたし がっこう ) LO III です。

– Anata no gakkou wa doko desu ka.
– (Watashi no gakkou wa) LO III desu.

– Co jest twoją szkołą?
– LO III (jest moją szkołą).

Chociaż używamy nazwy w odpowiedzi, lepiej do miejsc pytać doko niż nan.

W przypadku oficjalnych spotkań i pytania ledwo poznanych osób zamiast anata lepiej posługiwać się nazwiskiem tej osoby:

たなかさん かいしゃ どこ ですか
(わたし かいしゃ ) ビエドロンカ です

– Tanaka-san no kaisha wa doko desu ka.
– (Watashi no kaisha wa) Biedronka desu.

– Co jest Pana (Tanaki) firmą?
– „Biedronka” (jest moją firmą).

Grzeczniejszą formą doko jest… dochira.

Dziś nauczymy się, jak po japońsku pytać „który”.

KO-SO-A-DO

Należy tu wspomnieć o czymś, co pewnie i tak zauważysz, a mianowicie o wzorze „ko-so-a-do”. Są to zbiory 4 słów, które zaczynają się wspomnianymi sylabami, a kończą wspólnym dla grupy „rdzeniem”. Trzy pierwsze są wskazujące, ostatni – pytający do nich. Znasz już kore, sore, are. Jaki będzie pytający do nich? DORE! Skoro tamte znaczą „ten, tamten” to dore znaczy „który”.

kore これ
sore それ
are あれ
dore どれ

Dore używamy, gdy mamy trzy lub więcej, ale ograniczoną liczbę konkretnych przedmiotów. Zbiór, z którego wybieramy powinien być określony. Np. tytułowa sytuacja: impreza, kilka piw na stole i zapomnieliśmy, które jest nasze (w przykładach używam również katakany – może szybciej nauczymy się przynajmniej odróżniać oba sylabariusze).

わたし どれ ですか
Watashi no biiru wa dore desu ka.
Które jest moje piwo? (a mniej dosłownie: Które piwo jest moje?)

Odpowiadamy, wskazując (palcem):

(あなた ) これ です
(Anata no biiru wa) kore desu.
(Twoje piwo jest) to.

Nawet w krótkiej formie nie wystarczy odpowiedzieć kore, trzeba dodać desu. Nie zapominaj o tym słówku.

Sytuacja numer 2: po przyjęciu w domu oddajemy gościom buty schowane do szafki…

あなた くつ どれ ですか
Anata no kutsu wa dore desu ka.
Które są twoje buty?

Grzeczniej proszę!

Znamy także grzeczną formę zaimków wskazujących samodzielnych (kochira…). Zaimkiem pytającym będzie… dochira!

kochira こちら
sochira そちら
achira あちら
dochira どちら

Dochira jest bardzo uniwersalnym słówkiem. Można je stosować, gdy mamy tylko dwa przedmioty do wyboru, lub nieograniczoną ilość. Może być również grzeczną formą dore i paru innych zaimków.

Podobny, choć okrojony, wzór widać również w przypadku kare – dare (on – kto).

kare かれ
dare だれ


Ta rzecz

Mamy także zaimki wskazujące niesamodzielne, po których powinien wystąpić rzeczownik:

kono この
sono その
ano あの
dono どの

あなた どの ですか
(わたし ) その です

–  Anata no nooto wa dono nooto desu ka.
– (Watashi no nooto wa) sono nooto desu.

– Twój zeszyt który jest?
– (Mój jest) ten zeszyt.

Pytania, gdzie zaimek pytający występuje w obrębie podmiotu (przed partykułą wa) zostawimy na inną okazję – na razie ich nie używaj.

Gdzie?

I jeszcze jeden zestaw:

koko ここ
soko そこ
asoko そこ
doko どこ

Słówka te znaczą odpowiednio „tutaj”, „tam”, „tam dalej” i „gdzie”. Uwaga na nieregularność asoko.

Zanim podam przykłady, poznamy trzy nowe rzeczowniki.

かいしゃ kaisha – firma

がっこう gakkou – szkoła

だいがく daigaku – uczelnia

Zapewne wiesz, jak bardzo Japończycy są przywiązani do własnej pracy. Przedstawiając się, często po nazwisku podają swoją firmę i stanowisko. Kaisha to ważne słowo oznaczające właśnie firmę. Mogę tylko zgadywać, w jakim jesteś wieku, ale na pewno jedno z powyższych słów będzie dla Ciebie w tym sensie istotne 🙂

わたし けいたい どこ ですか
(あなた けいたい ) そこ です

– Watashi no keitai wa doko desu ka.
– (Anata no keitai wa) soko desu.

– Gdzie jest moja komórka?
– Tam jest (twoja komórka).

あなた かいしゃ どこ ですか
(わたし かいしゃ ) そこ です

– Anata no kaisha wa doko desu ka.
– (Watashi no kaisha wa) soko desu.

– Gdzie jest twoja firma?
– Tam jest (moja firma).

Ważne! Na pytanie zawierające doko (bez partykuły) oraz desu możemy odpowiedzieć wyłącznie koko, soko, asoko (wskazując) lub nazwą odpowiadającej rzeczy (przykład niżej). Nie możemy natomiast odpowiedzieć opisując lokalizację, np. „w torbie pod stołem”. Wówczas stosujemy czasowniki i pewne partykuły, o których będzie mowa w następnych rozdziałach. Pytanie Anata no kaisha wa doko desu ka znaczy bardziej „Czym jest twoja firma”/”Co jest twoją firmą” niż „Gdzie…”. Można odpowiedzieć w razie potrzeby koko, soko, jednak zamiast asoko lepiej użyć nazwy, jeśli tylko można. Na pytania o miejsce odpowiadamy koko, jeśli razem z pytającym jesteśmy właśnie w tym miejscu.

あなた かいしゃ どこ ですか
(わたし かいしゃ ) ビエドロンカ です

– Anata no kaisha wa doko desu ka.
– (Watashi no kaisha wa) Biedoronka desu.

– Co jest twoją firmą?
– „Biedronka” (jest moją firmą).

あなた がっこう どこ ですか。
– (わたし がっこう ) LO III です。

– Anata no gakkou wa doko desu ka.
– (Watashi no gakkou wa) LO III desu.

– Co jest twoją szkołą?
– LO III (jest moją szkołą).

Chociaż używamy nazwy w odpowiedzi, lepiej do miejsc pytać doko niż nan.

W przypadku oficjalnych spotkań i pytania ledwo poznanych osób zamiast anata lepiej posługiwać się nazwiskiem tej osoby:

たなかさん かいしゃ どこ ですか
(わたし かいしゃ ) ビエドロンカ です

– Tanaka-san no kaisha wa doko desu ka.
– (Watashi no kaisha wa) Biedronka desu.

– Co jest Pana (Tanaki) firmą?
– „Biedronka” (jest moją firmą).

Grzeczniejszą formą doko jest… dochira.

Reklamy

About tenkatsukyuu

Amatorka japońskiego, nieczytająca mangi i nieoglądająca anime. Po prostu lubiąca języki obce. Domorosła webdeveloper i programista PHP. Kształcąca się na bioinformatyka. Astrologiczny skorpion przywiązany do swego znaku, stąd japoński przydomek (wymyślony, przyznaję, na potrzeby tej strony). Zobacz wszystkie wpisy, których autorem jest tenkatsukyuu

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: